चुकली दिशा तरीही...

चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारे
वेड्या मुशाफिराला सामील सर्व तारे

मी चालतो अखंड चालायाचे म्हणून
धुंदीत या गतीच्या सारेच पंथ प्यारे

डरतात वादळांना जे दास त्या ध्रुवाचे
हे शीड तोडले की अनुकूल सर्व वारे

मग्रूर प्राक्तनांचा मी फाडला नकाशा
विझले तिथेच सारे ते मागचे ईशारे

चुकली दिशा तरीही आकाश एक आहे
हे जाणतो तयाला वाटेल तेथ न्यारे

आशा तशी निराशा, हे श्रेय सावधांचे
बेसावधास कैसे डसणार हे निखारे?


कवी - विंदा करंदीकर

आत्मत्याग हा नियम!

"माझ्या अतिनाम्र अस्ति अखेरीस कोठेही पडोत- सभोवतालच्या भयनतेत भेसूर स्वराची भर टाकणारी नि उदास अकरंदन करीत वाहत राहणार्या अन्दामंच्या एखाद्या उदास ओढ्यात त्या विखुराल्या गेलेल्या असोत किवा मध्यरात्रि आकाशिच्या चांदण्यात जिच्या स्पटिक-शुभ्र पवन प्रवाहत न्रुत्याचा फेरा धरतात त्या पवित्र गंगा नादित त्या टकल्या गेलेल्या असोत- त्या माझ्या अस्ति पुन्हा चैतन्याने सलसलन्याचा क्षण एकदा निश्चित येणार आहे...."

"डोळ्यात तेल घालून आपल्या राष्ट्रमातेच्या प्रगतीवर जागरूक लक्ष ठेवा. इतके कार्य झाले किवा इतका प्रयत्न केला या मोजमापावर प्रगतीचे मूल्य ठरवू नका; तर आपल्या लोकानी किती क्लेश सोसले नि किती आत्मत्याग ते सतत करू शकले या कसोटीवर त्या प्रगतीचे मूल्यमापन करायला शिका. कारण कर्यनिशपत्ती हा योगायोग आहे; परन्तु आत्मत्याग हा नियम आहे. अत्मत्यागाच्या खंबीर पाया- वरच अभिनव नि अभितव्य राज्याची विभवमन्दिरे उभी रहातात. हुतात्म्यांच्या रक्षेत रुजलेले राज्यवृक्षच विस्तीर्ण वाढतात. इश्वराने दिलेला प्राण त्याच्या चरणी पुन्हा अर्पण करेपर्यंत नि इश्वरी कार्याची पुर्तता होईपर्यंत आशा अभिनिवेशाने कार्य करीत रहा की एक तर हौतात्म्याची पुष्पमाला तरी मस्तकावर मिरवाल किवा विजयाचा तेजो मुकुट तरी जिंकुन घ्याल! येतो! प्रिय सुह्रुदानो! माझा हा अखेरचा प्रणाम स्वीकार!"
--

विनायक दामोदर (उर्फ़ स्वातंत्र्यवीर) सावरकर

सावरकर हे एक ज्वलंत क्रांतिच घवघवत वादल होत...भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामत असा महान त्याग आणी देशप्रेम फार क्वचित पहायला मिळेल.
(I may not agree with his religious beliefs during independent Indian politics but he was a great reformer and a patriot who devoted his life to people for his own moral beliefs.)

You never know what's going to happen“I knew at an early age I wanted to act. Acting was always easy for me. I don't believe in predestination, but I do believe that once you get where ever it is you are going, that is where you were going to be. Was I always going to be here? No I was not. I was going to be homeless at one time, a taxi driver, truck driver, or any kind of job that would get me a crust of bread. You never know what's going to happen.”

Amrutvel...

"भग्न स्वप्नाच्या तुकड्यांना कवटाळून बसण्यासाठी मनुष्य जन्माला आलेला नाही! मानवाचे मन केवळ भूतकाळाच्या साखळदंडांनी करकचून बांधून ठेवता येत नाही! त्याला भविष्याच्या गरूडपंखांचं वरदानही लाभलेलं आहे. एखाद स्वप्न पहाणं, ते फुलविणं आणि दुर्दैवानं ते स्वप्न जरी भंग पावलं तरी त्याच्या तुकड्यांवरून रक्ताळलेल्या पायांनी दुस-या स्वप्नामागनं धावणं, हा मानवी मनाचा धर्म आहे. मनुष्याच्या जीवनाला अर्थ येतो तो यामुळं! माणसाने ओठांशी नेलेला प्याला अनेकदा नियतीला पाहवत नाही.एखाद्या चेटकिणीसारखी ती अचानक प्रकट होते आणि क्षणार्धात तो प्याला भोवतालच्या धुळीत उडवून देते.

- वि. स. खांडेकर

मी फ़क्त श्रोता...

उसवलेल्या अन्तरंगाला शिवन्याचा यत्न तू केला
मी मात्र तुज्या धाग्यांच्या रंगावरून रुसलो
शिवाताना झालेल्या वेदानानी त्रासलो;
बाहुपाशात तुला घेण्या एइवजी;
स्वतः च्याच सुखा-दुखाना कवट'-आलून' बसलो.

खर सांगू...
चुक तुझीच होती.
तू घातलेली फुंकर आठवते?
तिने मी सुखावलो,हरखलो...खर तर माजलो.
तो माज..
उन्मत्त चान्दंयांचा; अमावस्येच्या तिमिरातुन चंद्राच्या कृपेने बाहेर आलेल्या.
ते सुख...
प्रशांत समुद्राचे; भरतीच्या वेदनेतून चंद्राच्या अस्तामुले' सुटलेल.
तो हरखलेला मी...
निर्मल सरितेसारखा;चंद्राच्या केवल असण्याने सुंदर झालेली.

मी चांदनी की समुद्र की सरिता?
नाही कल्णार मला!

तुजा उदय, तुजा अस्त, तुझे केवळ असणे;
याच "माझ्या" व्याख्या!
तुज्या क्षमेचा मी याचक नाही,
तुझ्या संत वचनांचा मी वचकहि नाही;

मी फ़क्त श्रोता...
तुझ्या गल्यातिल सप्त सुरांचा;
श्रवण ज्याचे माझे अंत-रंग...पुन्हा उसवते.

-प्रवीण लुलेकर.

Smile

Smile though your heart is aching
Smile even though it’s breaking
When there are clouds in the sky, you’ll get by
If you smile through your fear and sorrow
Smile and maybe tomorrow
You’ll see the sun come shining through for you

Light up your face with gladness
Hide every trace of sadness
Although a tear may be ever so near
That’s the time you must keep on trying
Smile, what’s the use of crying?
You’ll find that life is still worthwhile
If you just smile

That’s the time you must keep on trying
Smile, what’s the use of crying?
You’ll find that life is still worthwhile
If you just smile

composed by Charlie Chaplin

Jalnyatahi Sukh Ahe...

When I used to see my father who is uneducated and was just a peasant,I used to think that he is a man who did nothing in his life, he never did anything for his wife or for his children apart from providing basic needs of 21th century to survive. He was a child when his aunt took him to her house to help her with housework,and he grew up with providing service to her,and he knew very less about external practical world,he just knew how to protect his beliefs,and he did till now.

I see him taking all care of my grandpa(his aunt's husband) during his old age without any expectation of returns.Once upon a time he used to work in the factory near by in shifts (I never knew about his work profile ;he is now retied)and use to travel 10 mile on bicycle daily. He did well in his life he completed my education till engineering.But I never paid real returns to him neither in the form of love nor in the form of homage.

But when I read this poem again after so many years; during which I suffered from lot of mental panic, suffered love,suffered loneliness...then I understood some part of it.
Poet often write the thing which could inspire or define ideas of diverse minds.


Jalnyatahi Sukh Ahe...

Jalnyatahi Sukh Ahe Jvalantun Fulnyache
Dhalanyatahi Guja Ahe Hit Antim Kalnyache

Stravanyacha Var Bhete Jalnarya Adharala
Hrudayicha Har Bhete Dhalalelya Padarala

Padnarya Gati Labhe Apulyatach Chadhanyachi
Kadhanarya Yuti Labhe Rati Vachun Budanyachi

Jalato Me, Dhalasi Tu Aavhanit Aarnala
Amaracha Alita Sukhi Apulya Pan Charnala.

B.B Borkar
14/10/60

prayer


ॐ सः नाववतु
सः नौ भुनक्तु
सः वीर्यम करवावहै
तेजस्वी नवधितमस्तु मा विद्विशावहै
ॐ शांति शांति शांति


May God protect us both together.
May God nourish us together,
May we gain the energy to know the truth,
May our study together be filled with light,
May we not oppose each other,
om peace peace peace.

नास्तिक

एक खरा खुरा नास्तिक जेव्हा देवळाबाहेर थाबतो
तेव्हा खर तर गाभा-यातच भर पडत असते
की कोणीतरी आपल्यापुरता सत्याशी का होईना,
पण प्रामाणिकपणे चिकटुन राहिल्याच्या पुण्याईची !

एक खरा खुरा नास्तिक जेव्हा देवळाबाहेर थाबतो
तेव्हा होते निर्माण
देवाने आपला आळस झटकून देवळाबाहेर येण्याची !

एक खरा खुरा नास्तिक जेव्हा देवळाबाहेर थाबतो
तेव्हा को-या नजरेने पाहत राहतो
सभोवतालच्या हालचाली, भाविकाच्या जत्रा...
कोणीतरी स्वत:चे ओझे , स्वत:च्याच पायावर
साभाळत असल्याचे समाधान लाभते देवलाच !

म्हणून तर एक खरा खुरा नास्तिक जेव्हा देवळाबाहेर थाबतो
तेव्हा देवाला एक भक्त कमी मिळत असेल कदचित !
पण मिळते आकठ समाधान एक सहकारी लाभल्याचे
देऊळ बद झाल्यावर एक मस्त आळस देउन
बाहेर ताटकळलेल्या नास्तिकाशी गप्पा मारता मारता
देव म्हणतो, " दर्शन देत जा अधुन मधुन........
तुमचा नसेल विश्वास आमच्यावर,
पण आमचा तर आहे ना ! "

देवळाबाहेर थाबलेला एक खरा खुरा नास्तिक
कटाळलेल्या देवाला मोठ्या मिन्नतवारिने पाठवतो देवळात
तेव्हा कुठे अनंत वर्षे आपण घेऊ शकतो दर्शन
अस्तिकत्वाच्या भरजरी शालीत गुदमरलेल्या देवाचे....

Borkaranchi Kaifiyat ki Samadhan?

तु तेव्हा आकाशाएवढी विशाल
आणि अवसेच्या गर्भासारखी दारुण
निराशा मला देउन गेली नसतीस
तर स्वत:च्याच जीवन-शोकान्तिकेचा
मनमुराद रस चाखुन
नि:सन्ग अवधुतासारखा
मी या मध्यरात्रीच्या चान्दण्यात
असा हिन्डत राहीलोच नसतो

तु केवळ माझी प्रेयसी नव्हतीस
माझी सशरीर नियती होतीस
तसे नसते तर आज जो काय मी झालो आहे
तो झालोच नसतो

B.B Borkar

Romeo and Juliet ( whats love?)SCENE II. Capulet's orchard.

Enter ROMEO

ROMEO

He jests at scars that never felt a wound.

(JULIET appears above at a window)
But, soft! what light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than she:
Be not her maid, since she is envious;
Her vestal livery is but sick and green
And none but fools do wear it; cast it off.
It is my lady, O, it is my love!
O, that she knew she were!
She speaks yet she says nothing: what of that?
Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold, 'tis not to me she speaks:
Two of the fairest stars in all the heaven,
Having some business, do entreat her eyes
To twinkle in their spheres till they return.
What if her eyes were there, they in her head?
The brightness of her cheek would shame those stars,
As daylight doth a lamp; her eyes in heaven
Would through the airy region stream so bright
That birds would sing and think it were not night.
See, how she leans her cheek upon her hand!
O, that I were a glove upon that hand,
That I might touch that cheek!

JULIET

Ay me!

ROMEO

She speaks:
O, speak again, bright angel! for thou art
As glorious to this night, being o'er my head
As is a winged messenger of heaven
Unto the white-upturned wondering eyes
Of mortals that fall back to gaze on him
When he bestrides the lazy-pacing clouds
And sails upon the bosom of the air.

JULIET

O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet.

ROMEO

[Aside] Shall I hear more, or shall I speak at this?

JULIET

'Tis but thy name that is my enemy;
Thou art thyself, though not a Montague.
What's Montague? it is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name!
What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet;
So Romeo would, were he not Romeo call'd,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,
And for that name which is no part of thee
Take all myself.

ROMEO

I take thee at thy word:
Call me but love, and I'll be new baptized;
Henceforth I never will be Romeo.

JULIET

What man art thou that thus bescreen'd in night
So stumblest on my counsel?

ROMEO

By a name
I know not how to tell thee who I am:
My name, dear saint, is hateful to myself,
Because it is an enemy to thee;
Had I it written, I would tear the word.

JULIET

My ears have not yet drunk a hundred words
Of that tongue's utterance, yet I know the sound:
Art thou not Romeo and a Montague?

ROMEO

Neither, fair saint, if either thee dislike.

JULIET

How camest thou hither, tell me, and wherefore?
The orchard walls are high and hard to climb,
And the place death, considering who thou art,
If any of my kinsmen find thee here.

ROMEO

With love's light wings did I o'er-perch these walls;
For stony limits cannot hold love out,
And what love can do that dares love attempt;
Therefore thy kinsmen are no let to me.

JULIET

If they do see thee, they will murder thee.

ROMEO

Alack, there lies more peril in thine eye
Than twenty of their swords: look thou but sweet,
And I am proof against their enmity.

JULIET

I would not for the world they saw thee here.

ROMEO

I have night's cloak to hide me from their sight;
And but thou love me, let them find me here:
My life were better ended by their hate,
Than death prorogued, wanting of thy love.

JULIET

By whose direction found'st thou out this place?

ROMEO

By love, who first did prompt me to inquire;
He lent me counsel and I lent him eyes.
I am no pilot; yet, wert thou as far
As that vast shore wash'd with the farthest sea,
I would adventure for such merchandise.

JULIET

Thou know'st the mask of night is on my face,
Else would a maiden blush bepaint my cheek
For that which thou hast heard me speak to-night
Fain would I dwell on form, fain, fain deny
What I have spoke: but farewell compliment!
Dost thou love me? I know thou wilt say 'Ay,'
And I will take thy word: yet if thou swear'st,
Thou mayst prove false; at lovers' perjuries
Then say, Jove laughs. O gentle Romeo,
If thou dost love, pronounce it faithfully:
Or if thou think'st I am too quickly won,
I'll frown and be perverse an say thee nay,
So thou wilt woo; but else, not for the world.
In truth, fair Montague, I am too fond,
And therefore thou mayst think my 'havior light:
But trust me, gentleman, I'll prove more true
Than those that have more cunning to be strange.
I should have been more strange, I must confess,
But that thou overheard'st, ere I was ware,
My true love's passion: therefore pardon me,
And not impute this yielding to light love,
Which the dark night hath so discovered.

ROMEO

Lady, by yonder blessed moon I swear
That tips with silver all these fruit-tree tops--

JULIET

O, swear not by the moon, the inconstant moon,
That monthly changes in her circled orb,
Lest that thy love prove likewise variable.

ROMEO

What shall I swear by?

JULIET

Do not swear at all;
Or, if thou wilt, swear by thy gracious self,
Which is the god of my idolatry,
And I'll believe thee.

ROMEO

If my heart's dear love--

JULIET

Well, do not swear: although I joy in thee,
I have no joy of this contract to-night:
It is too rash, too unadvised, too sudden;
Too like the lightning, which doth cease to be
Ere one can say 'It lightens.' Sweet, good night!
This bud of love, by summer's ripening breath,
May prove a beauteous flower when next we meet.
Good night, good night! as sweet repose and rest
Come to thy heart as that within my breast!

ROMEO

O, wilt thou leave me so unsatisfied?

JULIET

What satisfaction canst thou have to-night?

ROMEO

The exchange of thy love's faithful vow for mine.

JULIET

I gave thee mine before thou didst request it:
And yet I would it were to give again.

ROMEO

Wouldst thou withdraw it? for what purpose, love?

JULIET

But to be frank, and give it thee again.
And yet I wish but for the thing I have:
My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.

Nurse calls within
I hear some noise within; dear love, adieu!
Anon, good nurse! Sweet Montague, be true.
Stay but a little, I will come again.

Exit, above

ROMEO

O blessed, blessed night! I am afeard.
Being in night, all this is but a dream,
Too flattering-sweet to be substantial.

Re-enter JULIET, above

JULIET

Three words, dear Romeo, and good night indeed.
If that thy bent of love be honourable,
Thy purpose marriage, send me word to-morrow,
By one that I'll procure to come to thee,
Where and what time thou wilt perform the rite;
And all my fortunes at thy foot I'll lay
And follow thee my lord throughout the world.

Nurse

[Within] Madam!

JULIET

I come, anon.--But if thou mean'st not well,
I do beseech thee--

Nurse

[Within] Madam!

JULIET

By and by, I come:--
To cease thy suit, and leave me to my grief:
To-morrow will I send.

ROMEO

So thrive my soul--

JULIET

A thousand times good night!

Exit, above

ROMEO

A thousand times the worse, to want thy light.
Love goes toward love, as schoolboys from
their books,
But love from love, toward school with heavy looks.

Retiring

Re-enter JULIET, above

JULIET

Hist! Romeo, hist! O, for a falconer's voice,
To lure this tassel-gentle back again!
Bondage is hoarse, and may not speak aloud;
Else would I tear the cave where Echo lies,
And make her airy tongue more hoarse than mine,
With repetition of my Romeo's name.

ROMEO

It is my soul that calls upon my name:
How silver-sweet sound lovers' tongues by night,
Like softest music to attending ears!

JULIET

Romeo!

ROMEO

My dear?

JULIET

At what o'clock to-morrow
Shall I send to thee?

ROMEO

At the hour of nine.

JULIET

I will not fail: 'tis twenty years till then.
I have forgot why I did call thee back.

ROMEO

Let me stand here till thou remember it.

JULIET

I shall forget, to have thee still stand there,
Remembering how I love thy company.

ROMEO

And I'll still stay, to have thee still forget,
Forgetting any other home but this.

JULIET

'Tis almost morning; I would have thee gone:
And yet no further than a wanton's bird;
Who lets it hop a little from her hand,
Like a poor prisoner in his twisted gyves,
And with a silk thread plucks it back again,
So loving-jealous of his liberty.

ROMEO

I would I were thy bird.

JULIET

Sweet, so would I:
Yet I should kill thee with much cherishing.
Good night, good night! parting is such
sweet sorrow,
That I shall say good night till it be morrow.

Exit above

ROMEO

Sleep dwell upon thine eyes, peace in thy breast!
Would I were sleep and peace, so sweet to rest!
Hence will I to my ghostly father's cell,
His help to crave, and my dear hap to tell.

Exit

DETERMINATON


In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before.

Roebling could not ignore the vision he had in his mind of this bridge. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. He just had to share the dream with someone else. After much discussion and persuasion he managed to convince his son Washington, an up and coming engineer, that the bridge in fact could be built.

Working together for the first time, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration, and the headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge.

The project started well, but when it was only a few months underway a tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk or talk or even move.


"We told them so."
"Crazy men and their crazy dreams."
"It`s foolish to chase wild visions."

Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roeblings were the only ones who knew how the bridge could be built. In spite of his handicap Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge and his mind was still as sharp as ever.

He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. As he lay on his bed in his hospital room, with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment.

It seemed that there was a message for him not to give up. Suddenly an idea hit him. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. By moving this, he slowly developed a code of communication with his wife.

He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish but the project was under way again.

For 13 years Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm, until the bridge was finally completed. Today the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. It is also a tribute to the engineers and their team work, and to their faith in a man who was considered mad by half the world. It stands too as a tangible monument to the love and devotion of his wife who for 13 long years patiently decoded the messages of her husband and told the engineers what to do.

Perhaps this is one of the best examples of a never-say-die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal.

Often when we face obstacles in our day-to-day life, our hurdles seem very small in comparison to what many others have to face. The Brooklyn Bridge shows us that dreams that seem impossible can be realised with determination and persistence, no matter what the odds are.

Even the most distant dream can be realized with determination and persistence.

The Shawshank Redemption
I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I'd like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared higher and farther than anybody in a gray place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away, and for the briefest of moments, every last man in Shawshank felt free.

Forrest Gump
Jenny Curran: Were you scared in Vietnam?
Forrest Gump: Yes. Well, I-I don't know. Sometimes it would stop raining long enough for the stars to come out... and then it was nice. It was like just before the sun goes to bed down on the bayou. There was always a million sparkles on the water... like that mountain lake. It was so clear, Jenny, it looked like there were two skies one on top of the other. And then in the desert, when the sun comes up, I couldn't tell where heaven stopped and the earth began. It's so beautiful.
Jenny Curran: I wish I could've been there with you.
Forrest Gump: You were.

Mein Kampf


After the death of my mother, I came to Vienna for the third time. This visit was destined to last several years. Since I had been there before, I had recovered my old calm and resoluteness. The former self assurance had come back, and I had my eyes steadily fixed on my goal. I would be an architect. Obstacles are placed across our path in life, not to be boggled at but to be surmounted. And I was fully determined to surmount these 0bstacles, having the picture of my father constantly before my mind, who had raised himself by his own efforts to the position of civil servant though he was the poor son of village shoemaker. I had a better start, and possibilities of struggling through were better. At that time my lot in life seemed to me a harsh one; but today I see in it the wise workings of Providence. The Goddess of fate clutched me in her hands and often threatened to smash me; but the will grew stronger as the obstacles increased, and finally the will triumphed.
I am thankful to that period of me life, because it hardened me & enabled me to be as tough as I now am. And I am more thankful because I appreciate the fact that I was thus saved from the emptiness of life of ease and that a mother’s darling was taken from tender arms and handed to Adversity as to a new mother. Though I then rebelled against it as too hard a fate, I am grateful that I was thrown out into a world of misery and poverty and thus came to know the people for whom I was afterwords to fight.
I had no other pleasure in my life except my books. I read a great deal then, and I pondered deeply over what I read. All the free time after work was devoted exclusively to study. Thus within few years; I was able to acquire a stock of knowledge which I find useful even today.
But more than that. During those years a view of life and definite outlook of the world took shape in my mind. These became the granite basis of my conduct at that time. Since then I have extended my foundation only very little, and I have changed nothing in it.

On the contrary: I am firmly convince today that, generally speaking, it is in youth that men lay the essential groundwork of their creative thought, were that creative thought exists. I make the distinction between the wisdom of age-which can only arise from the grater profundity and foresight that are based on experience of a long life- and the creative genius of youth, which blossoms out in thought and ideas with inexhaustible fertility, without being able to put these into practice immediately, because of their very superabundance. These furnish the building materials and plans for the future; and it is from them that age takes the stone and builds the edifice, unless the so called wisdom of the years may have smothered the creative genius of youth.


Years of studying and suffering in Vienna
Mein Kampf
Adolf Hitler

I am Everything, and you will never know that.

In the hospital, love had spoken to me: “I am everything and I am nothing. I am the wind,
and I cannot enter windows and doors that are shut.”
And I said to love: “But I am open to you.”
And love said to me: “The wind is made of air. There is air inside your house, but
everything is shut up. The furniture will get covered in dust, the damp will ruin the
paintings and stain the walls. You will continue to breathe, you will know a small part of
me, but I am not a part, I am Everything, and you will never know that.”

The Zahir

सड़क

मैं बैठा था सड़क के किनारे.
किसीके बेतहाशा इंतजार में..
आसमान से ठंडी हवा चल रहीथी...

उसकी मदहोश खुशबू मेरे जेहेन में घुलीसी जा रहीथी ..
वो हवा ...वो परछाई...वो मदहोशी ... वो मोहोब्बत ...वो सन्नाटा...
कही दूर बदलो की चट्टान थी,
जिसमेसे एक झरना बहेते हुए आया;
शायद मेरी प्यास बुझाने केलिए..
लेकिन मेरे अकेलेपन को पागलपन में बदल गया
और तन्हाई मेरी जरुरत बना गया!

असम से ठंडी हवा चल रहीथी!

मेरी तमन्नाओ को मेरेही जेहेन में समेटने केलिए...
वो सड़क ...वो ख्वाब ...वो जरुरत ...
ये सब मेरी मोहोब्बत थी...मेरीही तन्हाई थी!

-मयूर खैरे

ऐ खुदा में तुझ से मांगता हु

--------------------------------
ऐ खुदा में तुझ से मांगता हु;
ऐसी माफ़ी जिसके बाद गुनाह न हो ,
ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही न हो ,
ऐसी रझा जिसके बाद नाराजगी न हो ,
ऐसी रहमत जिसके बाद अज़ब न हो ,
ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी न हो ,
ऐसी इज्ज़त जिसके बाद जिल्लत न हो,
आमीईईईईन !!!!!!!!!